Powierzchnia Madagaskaru jest równa około 5,87 * 10⁵ km² , a powierzchnia Zanzibaru około 1,7 * 10³ km². Oblicz, o ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Zanzibaru jest mniejsza od powierzchni Madagaskaru. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T00:24:55+01:00
5,87 * 10⁵/1,7 * 10³ ≈3,45*10²