Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T21:30:02+02:00
1. metal+kwas
2. tlenek metalu+kwas
3. wodorotlenek+kwas
4. tlenek metalu+ tlenek niemetalu
5. wodorotlenek+tlenek niemetalu

Chlorek sodu (NaCl)

1. 2 Na + 2 HCl -> 2 NaCl + H2
2. Na2O + 2 HCl -> 2 NaCl + H2O
3. NaOH + HCl -> NaCl + H2O
4. Nie da się tym sposobem otrzymać NaCl
5. Tym też się nie da

Siarczek potasu (K2S)

1. 2 K + H2S -> K2S + H2
2. K2O + H2S -> K2S + H2O
3. 2 KOH + H2S -> K2S + 2 H2O
4. Nie da się.
5. Nie da się.

Azotan (III) magnezu (Mg(NO2)2)

1. Mg + 2 HNO2 -> Mg(NO2)2 + H2
2. MgO + 2 HNO2 -> Mg(NO2)2 + H2O
3. Mg(OH)2 + 2 HNO2 -> Mg(NO2)2 + 2 H2O
4. MgO + N2O3 -> Mg(NO2)2
5. Mg(OH)2 + N2O3 -> Mg(NO2)2 + H2O

Siarczan (VI) wapnia (CaSO4)

1. Ca + H2SO4 -> CaSO4 + H2
2. CaO + H2SO4 -> CaSO4 + H2O
3. Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2 H2O
4. CaO + SO3 -> CaSO4
5. Ca(OH)2 + SO3 -> CaSO4 + H2O1 5 1