Odpowiedzi

2010-01-11T21:44:48+01:00
Korzyści i zagrożenia wynikające ze zjawiska promieniotwórczości?

Korzyści

1. Zastosowanie w medycynie.
*diagnoza chorób
*badanie wpływu leków na organizm
*aparatura rentgenowska
*radioterapia

2. Technika Radiacyjna.
*odkażanie sprzętu medycznego
*analiza aktywacyjna, czyli jądrowa analiza składu materiałów
*wytwarzanie termokurczliwych rurek i taśm
*technologia oczyszczania gazów odlotowych z instalacji spalających
*zastosowanie promieniowania w tzw. Aparaturze radiometrycznej, którą stanowią różnego rodzaju mierniki, czujniki, detektory i regulatory
*elektrownie jądrowe

Zagrożenia

*reakcje zaszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób niekontrolowany wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia
*pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przed organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka, nowotwór krwi, katarakta-choroba oczu, oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami.
*awarie w elektrowniach jądrowych mogą być przyczyną katastrof
*dużym problemem są odpady promieniotwórcze, powstające jako efekty działania reaktorów
*nieodpowiedzialne unieszkodliwianie i gromadzenie odpadów przemysłowych zawierających substancje promieniotwórcze, głównie w hutnictwie.
*napęd wielu pojazdów, Np. w transporcie wodnym
2010-01-11T21:49:24+01:00
Korzyści:\
* diagnoza chorób;
* badanie wpływu leków na organizm:
- np.: pewien izotop (99Tc) w postaci związku chemicznego wprowadza się do organizmu i śledzi jego drogę przez poszczególne narządy; w ten sposób bada się funkcjonowanie narządów;
* aparatura rentgenowska:
- zdjęcia rentgenowskie przy zwichnięciach czy złamaniach;
* radioterapia:
-stosuje się ją w przypadku nowotworów szczególnie czerniaka (nowotwór skóry);
-jod 131 stosuje się do leczenia tarczycy;
2. TECHNIKA RADIACYJNA:
* odkażanie sprzętu medycznego;
· barwienie:
- tkanin,
- szkła,
- sztucznych oraz naturalnych kamieni;
* analiza aktywacyjna, czyli jądrowa analiza składu materiałów; za pomocą tej metody można określić lub wykryć zanieczyszczenia, określić ilościową zawartość metali ciężkich w odpadach, azotu w ziarnach, nawozach sztucznych itd.; jej zaletą jest możliwość oznaczania jednocześnie wielu pierwiastków.
* wytwarzanie termokurczliwych rurek i taśm, które doskonale sprawdzają się jako izolacja elektryczna; znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wykonać trwałe i szczelne połączenia elementów;
* technologia oczyszczania gazów odlotowych z instalacji spalających m.in.: węgiel (napromieniowanie gazów wiązką elektronów powoduje zredukowanie emisji dwutlenku siarki o 95%, a tlenków azotu o 80%);
* zastosowanie promieniowania w tzw.: aparaturze radiometrycznej, którą stanowią różnego rodzaju mierniki, czujniki, detektory i regulatory
Zagrożenia:
* reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób niekontrolowany wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia. W czasie wybuchu uwalnia się ogromna energia. Podczas zrzucenia bomb na Hiroszimę i Nagasaki wiele osób zmarło od razu, a u innych choroba popromienna rozwinęła się po kilku latach. Dlatego też produkcja i stosowanie izotopów powinna się odbywać pod ścisłą międzynarodową kontrolą.
* pierwiastki promieniotwórcze negatywnie działają na organizmy, również na człowieka. W wyniku pochłonięcia przez organizm dużych dawek promieniowania może wystąpić białaczka nowotwór krwi, katarakta choroba oczu, oraz choroba popromienna objawiająca się biegunką i nudnościami.
* awarie w elektrowniach jądrowych mogą być przyczyną katastrof, np. w 1986 roku w Czarnobylu nastąpiła awaria reaktora jądrowego, która doprowadziła do wybuchu, w efekcie, czego do atmosfery dostały się radioaktywne izotopy, skażając znaczną część Europy.
* duży problem w wypadku energetyki jądrowej stanowią także odpady promieniotwórcze, powstające jako efekty działania reaktorów. (Istnieje niebezpieczeństwo, że dostaną się do środowiska).
* poważne niebezpieczeństwo dla środowiska ma też nieodpowiedzialne unieszkodliwianie i gromadzenie odpadów przemysłowych zawierających substancje promieniotwórcze, głównie w hutnictwie. (Składowanie na hałdach, mogą przedostać się do powietrza i do wody, a wraz z jej obiegiem do gleby i organizmów).