Co narrator sądzi o właścicielu gospodarstwa, które opisuje? (Na podstawie fragmentu"Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza;Księga pierwsza "Gospodarstwo";wersy od 24 do 50)

Wypowiedz musi być związła na okło 10 zdań.
Pilne please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T07:33:28+01:00
Narrator ukazuje człowieka,nierozrzutnego,dbającego o porządek,lubiącego naturę,dobrego gospodarza.
Wokół domu brzozowy gaj,pobielone ściany.Wszystko wokoło świadczy o jego naturze.Przed wjazdem brama i wielkie topole.Przy domu ogródek,zasiana trawa.Niewielki ganek i drzwi zaszczepką zamknięte.
Wszystko to świadczy o zamiłowaniu do wiejskiego życia,o jego dbałosci owszelkie przedmioty tam się znajdujące.
Gospodarz to jednym słowem esteta,który dba o wszystko.