Zredaguj w podanym wyrażeniu wyrazy podobne . Oblicz wartość liczbową tego wyrażenia.
a) x+x+x+x+x dlax=-2
b) x+y+y+z+x+z+x+z+x dla x=3 , y=2,z=1
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a=0,5 , b=4, c=0,1
d) 4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 dla x=1/2 , y=1/5 , z =1/4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T21:48:22+01:00
A) x+x+x+x+x dlax=-2
5x=5*(-2)=-10
b) x+y+y+z+x+z+x+z+x dla x=3 , y=2,z=1
4x+2y+3x=4*3+2*2+3*1=12+4+3=19
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a=0,5 , b=4, c=0,1
6a+8b+5c=6*0,5+8*4+5*0,1=3+32+0,5=35,5
d) 4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 dla x=1/2 , y=1/5 , z =1/4
2x+5y+4z+6=2*1/2+5*1/5+4*1/4+6=1+1+1+6=9
20 4 20