Powierzchnia Madagaskaru jest równa około 5,87 * 10⁵ km² , a powierzchnia Zanzibaru około 1,7 * 10³ km². Oblicz, o ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Zanzibaru jest mniejsza od powierzchni Madagaskaru. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

1

Odpowiedzi

2010-01-11T21:58:46+01:00
M=5,87 *10 do5=587 *10 do3
H= 1,7 *10 do 3
musimy od M - H
różnica=585 * 10 do 3
w notacji wykładniczej=5,853 *10 do 5