Beczka ma pojemność 67,2 litra, dzbanek- 1,6 litra, a kubek ma pojemność 5 razy mniejszą niż dzbanek. Napełnienie dzbanka wodą z kranu trwa 20s, pokonanie drogi od kranu do beczki trwa 10s i tyle samo trwa powrót do kranu. Wylewanie wody z dzbanka trwa 5 s.
a/ ile czasu zajmie napełnienie beczki wodą za pomocą dzbanka?
b/ ile czasu zajęłoby napełnienie beczki wodą za pomocą kubka? Przyjmijmy, że dojście do beczki i powrót do kranu z kubkiem w ręku trwa tyle samo, co z dzbankiem.

2

Odpowiedzi

2009-09-25T10:48:36+02:00
Beczka ma pojemność 67,2 litra, dzbanek- 1,6 litra, a kubek ma pojemność 5 razy mniejszą niż dzbanek. Napełnienie dzbanka wodą z kranu trwa 20s, pokonanie drogi od kranu do beczki trwa 10s i tyle samo trwa powrót do kranu. Wylewanie wody z dzbanka trwa 5 s.
a/ ile czasu zajmie napełnienie beczki wodą za pomocą dzbanka?
67,2:1,6=42 - tyle razy trzeba wylewac i nalewac dzbanek
42*(20+5 s )=1050 s
42*20 s=840 s ( gdyby kran był przy beczce)
lub 41*20 +10 =830 s (gdyby kran był przy dzbanku)
czyli razem 1890s=31min30s
lub 1880 s=31min20s

b/ ile czasu zajęłoby napełnienie beczki wodą za pomocą kubka? Przyjmijmy, że dojście do beczki i powrót do kranu z kubkiem w ręku trwa tyle samo, co z dzbankiem.
tu liczymy drogi w ten sam sposób, ale trzeba 5 razy więcej razy chodzic oraz wlewanie i wylewanie jest 5 razy krótsze
42*5=210 razy
210*(4+1)=1050 s
210*20s=4200s, lub 209*20s+10s=4190s
czyli razem 1050+4200 s=5250 s=1h27 min 30s
lub5240 s=1h27min20s
75 4 75
2009-09-25T13:44:25+02:00
A)
Napełnienie dzbanka wodą z kranu trwa 20s, pokonanie drogi od kranu do beczki trwa 10s i tyle samo trwa powrót do kranu. Wylewanie wody z dzbanka trwa 5 s.

20s+10s+10s+5s=45s --> zajmuje nam wlanie do beczki jednego dzbanka wody

Beczka ma pojemność 67,2 litra, dzbanek- 1,6 litra
67,2/1,6= 42
w beczce mieści sie 42 dzbanki wody

45*42=1890s=31min 30s
b)
kubek ma pojemność 5 razy mniejszą niż dzbanek.
czyli nalewanie z kranu i wylewanie do beczki bedzie trwała 5 razy mniej niż nalewanie i wylewanie dzbanka

Napełnienie dzbanka wodą z kranu trwa 20s
20/5=4s -->trwa napełnienie kubka wodą z kranu

Wylewanie wody z dzbanka trwa 5 s.
5/5=1s -->trwa wylewanie wody z kubka

teraz obliczymy ile czasu zajmuje nalanie wody, dojście do beczki, wylanie wody i powrót.
4s+10s+1s+10s=25s

kubek ma pojemność 5 razy mniejszą niż dzbanek.
skoro do napełnienia beczki potrzebowaliśmy 42 dzbanków to do napełnienia beczki będziemy potrzebowali 42*5=210 kubków

210*25s=5250s=87min30s


42 4 42