Odpowiedzi

2010-01-12T04:28:41+01:00
Chyba błędne pytanie, bo w przemianie izobarycznej ciśnienie jest stałe. A może podchwytliwe pytanie, jeśli tak, to odpowiedź: 1, czyli ciśnienie nie zmieni się.
Jeśli błąd danych, a chodziło o przemianę izochoryczną, czyli V=const, to z prawa Charlesa mamy p/T=const
p1/T1=p2/T2 => p2/p1=T2/T1=(T1+ΔT)/T1=(273+30+50 K)/(273+30 K)=1,165

Gdyby chodziło o przemianę izochoryczną, to ciśnienie wzrosłoby o 16,5%