Zad.1
Blok stalowy jest graniastosłupem prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 20cm i krawędzi bocznej 80cm. Jaka jest jego masa, jeśli gęstość stali jest równa 7,8g/m szescienny.

zad.2
zad.2
Do podparcia wystającego tarasu wykonano z granitu z okolic Strzegomia dwie jednakowe kolumienki mające kształt prawidłowego graniastosłupa sześciokątnego. Oblicz masę obu tych kolumn wiedząc, że wysokość każdej z nich jest równa 3cm, krawędź podstawy ma długość 20cm , a 1cm szesciennny tego granitu ma masę 2,67 g

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T23:15:17+01:00
1. Najpierw musimy obliczyć objętość graniastosłupa:
20*20*80=32000cm³
mamy:
7,8g/cm³, czyli 1cm³ waży 7,8g, a więc 32000*7,8=249600g=249,6kg

2. Tutaj również wpierw musimy policzyć obję