1.)

K ---¹---> K₂O --²--> KOH --⁴--> AL (OH)₃
_______________³____________________
napisz równania czterech reakcji chemicznych, które przedstawia schemat.
2.)

Należy sporządzić 5-procentowy roztwór zasady potasowej.
Oblicz,ilu gramów wody i ilu gramów wodorotlenku potasu należy użyć, aby otrzymać 0,2 kg.tego roztworu.

3.)

Do 50g. 2-procentowego roztworu zasady sodowej dolano 50g. wody.
Oblicz stężenie procentowe rozcieńczonego roztworu.

1

Odpowiedzi

2011-09-09T21:38:04+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
4K + O2 ---->2K2O
K2O + H2O---->2KOH
3KOH + Fe(NO3)3---->Fe(OH)3 + 3KNO3

2)
mr=200g
Cp=5%
ms=Cp*mr/100%
ms=5*200/100
ms=10g KOH
200g roztworu - 10g KOH = 190g wody

3)
mr=50g
Cp=2%
ms=Cp*mr/100%
ms=2*50/100
ms=1g NaOH

Po dodaniu 50g wody
ms=1g
mr=100g
Cp=ms*100%/mr
Cp=1*100/100
Cp = 1%