Liczba 0 należy do zbioru rozwiązań nierówności:
A.2(7-3x)+x>-1
B.2/3+1/2x > 5/6
C.-x-2>2x-1
D.x-3>0


Największą liczbą całkowitą spelniającą nierówność x-5/2 >2x jest :
A.0
B.-1
C.-2
D.-6

Obydwie nierówności 4x+1<9 i -3x+5<8 spełnione są jednocześnie przez liczbę A.2
B.-1
C.3
D.-2

1

Odpowiedzi

2010-01-11T22:18:03+01:00