Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:27:58+01:00
DWOREK W SOPLICOWIE

Dworek był niewielki, ze wszystkich stron otaczały go pola. Przy wielkiej stodole stały trzy stogi siana. Z daleka widać było okolicę obfitą w plony zboża. Ziemia była doskonała- czarnoziemna.
Dwór był położony na pagórku i otoczony był drzewami.
Mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie, poneważ dom pełnił funkcję wieży kontrlnej.
Domownicy dworu wykazują się gocinnością, otwierając bramę do swej posiadłości.
Zapraszają i chętnie pomagają potrzebującym.

DOMOWNICY I GOŚCIE SOPLICOWA

Do Soplicowa przybyło wielu gości w związku z toczącym się procesem o zamek między Horeszkami a Soplicami.
Prawowitywymi właścicielami zamku byli Horeszkowie, jednak w wyniku ich niegospodarności, hulaszczego trybu życia, konfiskaty oprzez Rosjan, własność tę utracili.
Na mocy jednego z wyroków do zamku mieli prawo Soplicowie.
Teraz Hrabia, krewny Horeszków, pragnie odzyskać majątek.
2 1 2