Przy brzegu jeziora stoi łódka o masie 120 kg. Do łódki wskakuje z prędkością 6 m/s o masie 60 kg i zatrzymuje.
1. Z jaką prędkością łódka odpłynęła od brzegu? Tarcie pomijnamy
2. Jaka powinna być masa łódki aby po wskoczeniu na nią chłopca jej prędkość była równa 5m/s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:41:55+01:00
Dane:
m₁ = 120 kg
m₂ = 60 kg
V₂ = 6 m/s
Rozw.:
korzystamy z zasady zachowania pędu, która mówi (ogólnie), że ped układu ciał przed oddziaływaniem jest równy pędowi po oddziaływaniu czyli
m₂ × V₂ = (m₁ +m₂) V
z tego
V = m₂ × V₂ / m₁ = 3 m/s

b)
Przyjmujemy oznaczenia jak w zadaniu pierwszym!
m₂ × V₂ = (m₁ +m₂) V
m₂ × V₂ = m₁ × V + m₂ × V
m₁ × V = m₂ × V₂ - m₂ × V
m₁ × V = m₂ (V₂ - V)
m₁ = m₂ (V₂ - V) / V = 60 kg (6[m/s] - 5 [m/s]) / 5 [m/s] = 12 kg


1 5 1