Siema mam tu 2 zadania z chemi łacznie 40 pkt do zdobycia (jak by mozna bylo do dokladnie wyjasnic :p)

Dane jest 0,25 mola tlenku siarki (IV). Ile to stanowi: a) gramów, b) cząsteczek tlenku siarki (IV), c) dm3 tlenku siarki (IV)? Ile w tej ilości jest zawartych: a) moli atomów siarki, b) moli atomów tlenu? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.

W zamkniętym naczyniu zmieszano 2 mole wodoru i 35,5 g chloru. Ile gramów produktu powstanie w tej reakcji? Który substrat pozostanie po przeprowadzeniu tej reakcji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:43:35+01:00
Dane jest 0,25 mola tlenku siarki (IV). Ile to stanowi: a) gramów, b) cząsteczek tlenku siarki (IV), c) dm3 tlenku siarki (IV)? Ile w tej ilości jest zawartych: a) moli atomów siarki, b) moli atomów tlenu? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.


MSO2=64g/mol
a)
1 mol SO2-64g
0,25 mola - x
x=16

1mol SO2-22,4dm3
0,25mola - y
y=5,6dm3

a) 0,25mola*6,023*10^23 (^23 - do potęgi 23) atomów siarki
b) 2*0,25mola*6,023*10^23 atomow tlenu

W zamkniętym naczyniu zmieszano 2 mole wodoru i 35,5 g chloru. Ile gramów produktu powstanie w tej reakcji? Który substrat pozostanie po przeprowadzeniu tej reakcji

MCl2=71g/mol
1 mol Cl2 - 71g
x - 35,5g
x=0,5mola

Cl2+H2--> HCl
1mol Cl2-1mol H2
0,5 mola - y
y=0,5mola

wodór jest w nadmiarze