Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T23:02:39+01:00
1] r koła wpisanego=⅓h Δ
⅓h=⅓a√3:2=⅓×8√3:2=⁴/₃√3cm

pole=πr²=π×(⁴/₃√3)²=5⅓πcm²

2] pole koła opisanego=⅔h
⅔h=⅔a√3:2=⅔×6√3:2=2√3cm

pole=πr²=π×(2√3)²=12πcm²
2010-01-11T23:06:50+01:00
1) a=8cm
h=8√3/2
h=4√3 cm

r=1/3*4√3
r=(4√3)/3 cm

P=πr²
P=[(4√3)/3]²π
P=48/9π
P=5⅓π cm²

2) a=6cm
h=6√3/2
h=3√3 cm

R=2/3*3√3
R=2√3 cm

P=πR²
P=(2√3)²π
P=12π