BŁAGAM POMÓŻCIE
W Trzech zdaniach pojedyńczych opowiedz o twoim ostatnim dniu w sql podstawowej . uwzglednij zamieszczone wskazówki:

a ] kazde ze zdan powinno zawierać podmiot domyślny i co namniej 2e przydawki
b] przynajmniej w jednym wypowiedzeniu musi pojawić się przydawka w formie wyrażenia przyimkowego lub rzeczownika w dowolnym przypadku

1

Odpowiedzi

2010-01-11T23:40:57+01:00
Spędziłem ten ostatni dzień nie ucząc się.
Cały czas rozmawiałem z moim kolegą (imię, np. Tomkiem).
Nigdy nie zapomnę tego wspaniałego dnia.


(Każde zdanie ma podmiot domyślny "ja"i dwie przydawki , a przydawka w formie wyrażenia przyimkowego to "z Tomkiem(lub wstaw inne imię)")
15 3 15