1)oblicz wartosc wielomianu q(x)=4x3+3x2-2x-1 dla x=-4
2) oblicz miejsca zerowe wielomianu P(x)=x2+6x-7=0
3)oblicz pierwiastki wielomianu W(x)=x(x2-x-12)
P(x)=(x2-9)(x+1)
4)Dane sa wielomiany W(x)i P(X)wykonaj wskazane dzialania na wielomianach W(x)=3x3+2x2-4x i P(x)=6x3-8x+2
W(x)+P(x)=
W(x)-P(x)=
W(x)*P(x)=

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T23:50:53+01:00
To nie fair edytować treść zadania w trakcie rozwiązywania, może chciałeś dodać jeszcze z dwadzieścia innych podpunktów !?

1) q(x)=4x³+3x²-2x-1 dla x=-4
q(-4)=4*(-4)³+3*(-4)²-2*(-4)-1=
4*(-64)+3*16+8-1=
-256+48+8-1=
-201

2) P(x)=x²+6x-7=0
delta = 36+28=64
pierwiastek z delty = 8
x₁=[-6+8]/2=2/2=1
x₂=[-6-8]/2=-14/2=-7
Miejsca zerowe to (-7) i 1

3)
W(x)=x(x²-x-12) = 0
x(x²-x-12) = 0
x²-x-12 rozkładamy z delty
delta = 1 + 24 = 25
x₁=[1-5]/2=-4/2=-2
x₂=[1+5]/2=6/2=3

Pierwiastki wielomianu W(x) to -2, 3 i 0

P(x)=(x²-9)(x+1) =0
(x²-9)(x+1) =0
(x-3)(x+3)(x+1)=0
x-3 =0 czyli x = 3
x+3 =0 czyli x=-3
x+1 = 0 czyli x = -1

Pierwiastki wielomianu P(x) to -1, -3 i 3

4)W(x)=3x³+2x²-4x i P(x)=6x³-8x+2

W(x)+P(x)=3x³+2x²-4x+6x³-8x+2=9x³+2x²-12x+2
W(x)-P(x)=3x³+2x²-4x - (6x³-8x+2) =
3x³+2x²-4x-6x³+8x-2=-3x³+2x²+4x-2
W(x)*P(x)=(3x³+2x²-4x)*(6x³-8x+2)=
18x⁶-24x⁴+6x³+12x⁵-16x³+4x²-24x⁴+32x²-8x=
18x⁶+12x⁵-48x⁴-10x³+36x²-8x
1 5 1