Wyrażenie (n(n-1)(n-2)):6 Przedstawia, ile różnych trzyosobowych delegacji można wybrać spośród (n) osób.
a)ile takich delegacji można wybrać spośród 5 osób, a ile spośród uczniów w twojej klasie?
b)w lodziarni jest 10 rodzajów lodów. Wybieramy 3 gałki lodów oróżnych smakach. Na ile różnych sposobów można dokonać takiego wyboru?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A) aby wybrać trzyosobowe delegacje spośród 5 osób wystarczy podstawić n=5 do podanego wzoru. Ilość delegacji wynosi zatem:
5*4*3/6=60/6=10
Podstaw n=ilość osób w Twojej klasie i otrzymasz drugą część zadania
b) podstawiamy do wzoru n=10
10*9*8/6=720/6=120
Lody można wybrać na 120 sposobów.
86 4 86