Odpowiedzi

2010-01-12T03:40:22+01:00
A) 60°=60° *(2π/360°)=π/3 rad
b) 90°=90° *(2π/360°)=π/2 rad
c) Sześciokąt składa się z 6 Δ równobocznych, więc kąt sześciokąta wynosi:
2*60°=120°=120° *(2π/360°)=2π/3 rad
d) Ośmiokąt składa się z 8 Δ równoramiennych o kącie przy wierzchołku równym 360°/8=45°. Kat 8-kąta jest sumą pozostałych kątów tego trójkąta, czyli 180°-45°=135°=135° *(2π/360°)=3/4π rad

Ciekawostka, czyli uogólnienie:
n-kąt foremny ma kąt 180°- 360°/n=(180°n-360°)/n=180°(n-2)/n=π(n-2)/n rad

2 3 2