1) W trapezie prostokątnym podstawy mają 12cm i 6cm, a dłuższe ramię ma długość 8cm. Oblicz pole tego trapezu.

2) Oblicz obwód czworokąta o wierzchołkach:

A= (-2,1), B= (1,-5), C= (4,1), D= (1,3).

Czy wiesz , jak się nazywa ten czworokąt ?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T07:42:12+01:00
1)Dzieląc ten trapez na trujkąt i prostokat wychodzi że podstawa trujkąta jest równa 6
Skoro dłurzszy bok tego trapezu jest równy 8 to najdłurzszy bok tego trujkata jest równy 8
Wiec przekatna tego kwadratu jest równa 8 bo jest równoległa do najdłurzszego boku tego trujkąta.
Ten prostokat ma dwie przekatne ruwne 8 przekatna dzieli nam kwadrat na dwa trujkaty.
Przekatne przecinaja się w połowie wiec wysokość jednego z tych trujkatów jest równa 4 a podstawa 8
1/2 x 8 x 4=16cm[kwadratowych]
Ten trapez został podzielony na trzy takie idętwczne trujkatw
16 x 3=48cm[kwadratowych]
czyli pole tego trapezu jest równe 48cm[kwadratowych]

2)3,5+3,5+7+7=21cm
obwud jest równy 21 cm.
Ten czworokat to Deltoid.