Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-25T08:00:09+02:00
NWD - największy wspólny dzielnik
NWW - najmniejsza wspólna wielokrotność

a=36
b=120
Przykład:
Obliczyć NWD (36,120) i NWW (36, 120).
Rozkładamy obie liczby na czynniki pierwsze.
Zaznaczamy pary wspólnych czynników.
36|2
18|2
9|3
3|3
1

120|2
60|2
30|2
15|3
5|5
1
|-oznacza "dzielone na"
NWD jest równy iloczynowi zaznaczonych liczb (po jednej stronie)
NWD(36,120)=2*2*3=12
NWW jest równa iloczynowi jednej z wyjściowych liczb przez wszystkie nie zaznaczone czynniki drugiej liczby
NWW(36,120)=36*2*5=360 lub 120*3=360