Odpowiedzi

2009-09-25T09:48:41+02:00
Właściwości fizyczne:
- ciało stałe
- substancja o budowie krystalicznej
- bezbarwny
- bezwonny
- rozpuszczalny w wodzie

Właściwości chemiczne:
- temperatura topnienia 801 ⁰C
- temperatura wrzenia 1413 ⁰C
- nie jest higroskopijny
12 4 12
2009-09-25T09:55:47+02:00
Scharekteryzuj właściowści fizyczne i chemiczne chlorku sodu oraz podaj sposoby jego otrzymywania?

NaCl- chlorek sodu
fizyczne:
--Gęstość i stan skupienia, 2,16 g/cm3 ,
-- ciało stałe
--biała? ,bezbarwnasubstancja krystaliczna,
--Stosujemy ją w gospodarstwie domowym i przemyśle spożywczym jako przyprawę i środek konserwujący,
--bezbarwne kryształy
--słony smak
--rozpuszczalna w wodzie ,
--obniża temperaturę krzepnięcia wody-(w zimie posypujemy nią ulice)gdyż jej roztwór ma niższą temperaturę topnienia.


chemiczne:
--jest surowcem do otrzymywania wodorotlenku sodu i chloru
--reagujez:
innymi solami
zasadami
kwasami
---jest to sól beztlenowa


sposoby otrzymywania:
(HCl + NaOH → NaCl + H2O),
7 4 7