Które z wymienionych poglądów są charakterystyczne dla czasów oświecenia ?
a) Całe życie ludzkie powinno być zawrócone ku Bogu. Jemu należy się bezgranicznie zaufać.
b) Żadnych prawd nie można przyjmować na wiarę, ale tylko takie, które można udowodnić rozumowo.
c) Ludzie są z natury wolni i równi wobec prawa, to znaczy posiadają takie same prawa i obowiązki.
d) Zróżnicowanie praw i obowiązków jest czymś naturalnym, bo wynika z ustalonego przez Boga porządku społecznego.
e) Wszelka władza pochodzi od Boga, poddani są winni jej bezwzględne posłuszeństwo i nie mają prawa jej zmieniać.
f) Wszelka władza pochodzi z woli narodu, obywatele mają prawo ją odwołać, jeśli działa wbrew interesom społeczeństwa.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T12:46:10+01:00