Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T11:52:14+01:00
Regiony przemysłowe w Polsce :
• Górnośląski Okręg Przemysłowy - największy w Polsce i jeden z największych w Europie. Złoża węgla kamiennego dały początek górnictwu, przem. koksowniczemu i energetycznemu, poza tym rozwinęło się także hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych.
Okręg Bielski - przem. elektromaszynowy i włókienniczy, produkcja środków transportu i maszyn dla przemysłu włókienniczego.
• Okręg Krakowski - duży kombinat hutniczy (huta im. Sendzimira), koksownie, zakłady przemysłu mineralnego (topniki), materiały ogniotrwałe, zakłady przemysłu tytoniowego, fabryka kabli, walcownia w Bochni.
• Okręg Częstochowski - źródło zaopatrzenia GOP’u w surowce, paliwa, energię elektryczną,
• Okręg Opolski - bogata baza surowcowa, przemysł . mineralny - cementowy i wapienniczy
• Okręg Staropolski - górnictwo i hutnictwo żelaza
• Okręg Łódzki - włókiennictwo, włókna sztuczne, barwniki, odzież, maszyny włókiennicze.
W Polsce przeważają okręgi surowcowe, do których należą: górnośląski, sudecki, staropolski, częstochowski, piotrkowsko-bełchatowski, tarnobrzeski, karpacki i opolski, a także płocki.
2010-01-12T11:53:59+01:00