Odpowiedzi

2010-01-12T13:37:58+01:00
Zwiększenie rygoru tzn. częstsze wstawianie nagannych zachowań za naganne zachowanie.
Wzywanie rodziców opiekunów lub policji w sytuacjach skrajnych.
Usuwanie ze szkoły po kilku ostrzeżeniach
Wymuszanie dobrych zachowań poprzez nagradzanie lepszymi stopniami
Nakładanie na ucznia kary za zniszczone mienie szkoły.