Potrzebuję na 15:00 daję za to 50pkt pilne!!

Zad. 12/ str 33 zbiór zadań.

(wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne)

a) (a-4)(a+5)
b) (7b+3)(2-4b)
c) (-3c+2d)(2c-6)
d) (9s-2t)(7t-s)
e) (-10m+3n)(5n+-4)
f) (3kl+8k(4-2l)
g) (4xy+3x)(2y+5x²y)
h) (-2p²q-3p)(5pq-3p²q²)

Zad 2.

Ta sama czynność co w zadaniu pierwszym.

d) (3a+3b)(a²-b²)
e) (2x-1)(y-3)
f) (-a+3)(2a+b)
g) (x-y)(a-b+9)
h) (k²-2k+2)(t+8)
i) (x²+2x+1)(y-x)


Błagam jak najszybciej !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T12:51:17+01:00
Zadanie 1
a) (a-4)(a+5) = a² + 5a - 4a - 20 = a² + a -20
b) (7b+3)(2-4b) = 14b - 28 b² + 6 - 12b = -28b² + 2b + 6
c) (-3c+2d)(2c-6) = -6c² + 19c + 4cd - 12 d
d) (9s-2t)(7t-s) = 63 st - 9s² - 14t² + 2st = 9s² - 14t² + 65st
e) (-10m+3n)(5n+-4) = -50mn + 40m + 15n² - 12n
f) (3kl+8k(4-2l) = 12kl - 6kl² + 32k - 16kl = 6kl² + 32k - 4kl
g) (4xy+3x)(2y+5x²y) = 8xy² + 20x³y² + 6xy + 15x³y
h) (-2p²q-3p)(5pq-3p²q²) = -10p³q² + 6p⁴q³ - 15p²q + 9p³q² = -p³q² + 6p⁴q³ - 15p²q

Zadanie 2
d) (3a+3b)(a²-b²) = 3a³ - 3ab² + 3a²b - 3b³
e) (2x-1)(y-3) = 2xy - 6x - y + 3
f) (-a+3)(2a+b) = -2a² - ab + 6a + 3b
g) (x-y)(a-b+9)= ax-bx+px-ay+by-9y
h) (k²-2k+2)(t+8) = k²t + 8k²- 2kt - 16k + 2t + 16
i) (x²+2x+1)(y-x) = x²y - x³ + 2xy- 2x² + y - x
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T12:51:49+01:00
Zad. 12/ str 33 zbiór zadań.

(wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne)

a) (a-4)(a+5)=a²+5a-4a-20=a²+a-20

b) (7b+3)(2-4b)=14b-28b²+6-12b=2b+6-28b²

c) (-3c+2d)(2c-6)=-6c²+18c+4cd-12d

d) (9s-2t)(7t-s)=63ts-9s²-14t²+2ts=65ts-9s²-14t²

e) (-10m+3n)(5n-4)=-50mn+40m+15n²-12n
(-10m+3n)(5n+4)=-50mn-40m+15n²+12n

f) (3kl+8k)(4-2l)=12kl-6kl²+32k-16kl=-4kl-6kl²+32k

g) (4xy+3x)(2y+5x²y)=8xy²+20x³y²+6xy+15x³y

h) (-2p²q-3p)(5pq-3p²q²)=-10p³q²+6p⁴q³-15p²q+9p³q²=-p³q²+6p⁴q³-15p²q

Zad 2.

Ta sama czynność co w zadaniu pierwszym.

d) (3a+3b)(a²-b²)=3a³-3ab²+3a²b-3b³

e) (2x-1)(y-3)=2xy-6x-y+3

f) (-a+3)(2a+b)=-2a²-ab+6a+3b

g) (x-y)(a-b+9)=ax-bx+9x-ay+by-9y

h) (k²-2k+2)(t+8)=k²t+8k²-2kt-16k+2t+16

i) (x²+2x+1)(y-x)=x²y-x³+2xy-2x²+y-x
1 4 1