1 Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników
a)
4x-5y=-4
-2x+3y=1,1
b)
-2x +y=0
3x-3y=1
c)
3x-2y=-12
2x-5y=-19

a)
4x-5y=-4
-2x+3y=1,1 /*2

4x-5y=-4
-4x + 6y = 2,2
+
y= 1,8


4x - 5 * 1,8 = -4
4x - 9 = -4
x = 5/42.rozwiąż dowolną metodą

a)
3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

b)
2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

c)
4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
3(y-4)-2(y-2)=4(x-y)+4


3a)
3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x - 3 + 4y - 8 =9
10x - 2 + 3y = 15x + 5y +2

6x + 4y = 20 /2
-5x -2y = 4

3x + 2y = 10
-5x -2y = 4
+
2x = 14
x = 7
teraz wystarczy w rownaniu: 3x + 2y = 10 podstawić zamiast x liczbe 7

b)
2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

2x + 2y -3x + 6y = -7x -2
5x +5 -6 + 2y = -4x -4y

6x + 8y = -2 /2
9x + 6y = 1 /3

3x + 4y = -1
3x + 2y = 1/3

3x + 4y = -1
-3x -2y = -1/3

y =- 5/6
wystarczy teraz podstawić w równaniu 3x + 4y = -1 zamiast y liczbę - 5/6

5
Suma 3 liczb wynosi 20. Suma dwóch mniejszych wynosi 10, a dwuch większych 16. Znajdż te liczby.

1

Odpowiedzi

  • chic
  • Początkujący
2010-01-12T13:37:31+01:00
1 a ) 4x-5y=-4 | * 3
-2x+3y=1,1 | * 5
12x-15y= - 12
-10x+15y= 5,5
+_______________
2x = -6,5 | : 2
x= - 3,25

4* (-3,25)-5y= -4
-13-5y=-4
-5y=-4+13
-5y= 9 |: (-5)
y= - 1,8

{x=-3,25
{y= - 1,8

Spr. 4*(-3,25)-5*(-1,8)= -4
-2* (-3,25)+3*(-1,8)=1,1

b)-2x +y=0 |* 3
3x-3y=1

-6x+3y = 0
3x-3y= 1
+_________
-3x= 1 | : (-3)
x= -3

-2* (-3) +y = 0
6 +y = 0
y= 0 - 6
y = -6

Moze dalej wiesz jak już rozwiązywać podam jeszcze z 2 dwa przykłady z któregos zadnaia bo np. w 2 robisz tak samo jak ja w 1 bo mozesz uzyc tej metody bo jest łatwa . a ogolnie chciałabym ci pomóc ale nie mam wystarczająco czasu a tego jest duzo na kartce bylo by łatwiej i moze troche szybciej .
3.

3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2
6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2
6x-11+4y=9
10x+3y+15x+5y=2+2
6x-11+4y=9
25x+8y=4
6x+4y=9+11
25x+8y=4
6x+4y=20 | * (-2)
25x+8y=4
-12x-8y=-40
+_____________
13x= 36 | : 13
x= 2,76

i to samo robisz z y a teraz podstawiasz za x sume jaka wyszła