Odpowiedzi

2016-09-02T23:11:40+02:00

Znaczenie w przyrodzie ;

 - przyczyniają się do powstawania nowych siedlisk i gleb
- powodują powstawanie  próchnicy w glebie

- zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu gleby

- tworzą torfowiska
- służą jako skala porostowa

- zapobiegają powstaniu powodzi

- ogniwo łańcucha pokarmowego
- stanowią pożywienie dla zwierząt

- są domem dla niektórych zwierząt

- stanowią dobry składnik do wyściółki gniazd


12 4 12