POdstawa graniastosłupa prostego o wysokości 12cm jest równoległobok o bokach długości 5,5cm i 3cm Oblicz Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa,

Obw. podstawy graniastosłupa prostego jest równy 10 cm ,wysokość graniastosłupa wynosi 3,5 cm.Oblicz Pole Powierzchni bocznej tego graniastosłupa .,Help .!

Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm kwadratowych .Wysokość graniastosłupa wynosi 5 cm , a obwód podstawy jest równy 20 cm .Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:13:25+01:00
Zad 1
h=12cm
bok a=5,5cm
bok b=3cm

Ppb=2*(12*5,5)+2*(3*12)
Ppb=2*66+2*36
Ppb=132+72
Ppb=204 cm²

Zad 2
Obw. podst.=10cm
h=3,5cm

Ppb=10*3,5
Ppb=35cm²

Zad 3
Ppc=120 cm²
h=5cm
obw. podst.=20 cm

Ppc=pb+pp*2
Ppc=20*5 +2a
120=100+2a
20=2a |:2
a=10

Odp. Pole podstawy jest rowne 10cm²
88 4 88
Co to jest to Ppb i Ppc?
pole podstawy pole powierzchni bocznej i pole calkowite
2010-01-12T14:17:36+01:00
Zad.1]
a=3cm
b=5,5cm
h=12cm
pole boczne =2ah+2bh
pole boczne=2×3×12+2×5,5×12
pole boczne=72+132
pole boczne=204cm²
zad.2]
pole boczne=10cm×3,5cm=35cm²
zad.3,]
pole boczne=20×5=100cm²
2pola podstaw=pole całe- boczne
2pola podstaw=120-100=20cm²
pole jednej podstawy=20:2=10cm²
140 4 140