Ułóż pytania do podanych odpowiedzi:
.............................................- tlenki
........................................- reakcja analizy
.........................................- substrat reakcji analizy
.......................................................- produkt reakcji analizy
plis pomóżcie

3

Odpowiedzi

2010-01-12T14:00:53+01:00
Tlenki-Związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami to?
reakcja analizy-jak nazywa się reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów?
substrakt reakcji analizy-Jak nazywają się substancje wzięte od reakcji i ulegające przemianom chemicznym?
produkt reakcji analizy-Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych to?
2010-01-12T14:03:26+01:00
1. Związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami ?
2. Jak nazywa się reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów ?
3. Jak nazywają się substancje wzięte od reakcji i ulegające przemianom chemicznym ?
4. Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych ?

^^
2010-01-12T14:05:43+01:00
Jak się nazywają związki tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi?
Jak nazywa się reakcja podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów?
Z czego powstaje kilka produktów w reakcji analizy?
Jakie substancje powstają w wyniku reakcji analizy?