Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa:
a) Suma liczby i liczby do niej jest równa 0
b) Sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb
c) Wartośc ilorazu liczb nie zmieni się,jeśli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:12:00+01:00
A)x+ (-x) = 0
b)(x/y)³= x³/y³
c)x/y=5x/5y
31 4 31
2010-01-12T14:12:39+01:00
X+(-x)=0
(x/y)^3=x^3/y^3
x*5/y*5=x/y
21 3 21