Odpowiedzi

2010-01-12T14:21:22+01:00
Czy umiem odpowiedzieć na to pytanie? ... Pamiętam z lekcji religii, że Msza św. jest pamiątką ostatniej wieczerzy, że ustanowił ją Chrystus, że kazał nam „To” czynić na Jego pamiątkę. Powtórzmy sobie pytanie. Dlaczego? Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego księża proszą, namawiają, zachęcają do uczestnictwa? Po co to wszystko? Posłuchajmy co mówi Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, (...) to mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu.” (J 6,32b-33) Wówczas ludzie prosili „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” (J 6,34) Jezus im wtedy tak odpowiedział: „Ja jestem chlebem życia.” (J 6,35) Święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Jezusa, zanotował Jego słowa, w których mówi jasno i wyraźnie o konieczności przystępowania do komunii św.: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6,53-54) Msza św. nie jest więc wymysłem księży, a ich zachęta do życia w łasce uświęcającej i częstej komunii św. jest nieustannym przypominaniem słów Jezusa. Trzeba, abyśmy pamiętali, że to Jezus powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” i „To czyńcie na moją pamiątkę” (Mk 22,19). Nieuczestniczenie we Mszy św. i nieprzystępowanie do komunii św. jest więc umieraniem i dobrowolnym odejściem od Boga i od Kościoła, który założył dla naszego zbawienia. Nie radzimy sobie z wieloma problemami w życiu, bo nie jesteśmy świątynią Boga, gdyż Bóg w nas nie zamieszkał. Pozostał w tabernakulum. Tymczasem Jezus mówi: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5) ale mówi także „Jeżeli będziecie złączeni ze Mną i Moje słowa w was pozostaną, proście, o co chcecie, a prośba wasza zostanie spełniona” (J 15,7). Zostanie spełniona. Trzeba tylko z wiarą przyjść na Mszę św., jeżeli uczyniło się coś wbrew Bogu – przeprosić Go (dlatego Jezus ustanowił sakrament pojednania i przebaczenia), przedstawić Mu swoją sprawę, z wiarą uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować komunię św., a prośba zostanie spełniona. Dlaczego chodzę na Msze św.? Ponieważ CHCĘ mieć życie w sobie – życie wieczne.