Od razu z początku nie wiem jak zastąpić te klamerki więc zastąpie je tymi znakami ∫ to niech będą umowne klamerki ;)Układy równań:

a) ∫ x+2y=-2
∫ 2x-y=1

b) ∫ x+4y=-2
∫ 3x-8y=10

c) ∫ x-2y=3
∫ -2x+y=0

d) ∫ 2x+y=9
∫ 5x-4y=3

e) ∫ 3x-2y=5
∫ 2x-y=4

f) ∫ 2x+9y=-9
∫ -3x+3y=8

g) ∫ 2x+3y=4
∫ 8x-5y=-1

h) ∫ x-y=0
∫ x+y+z=4
∫ x+2y+3z=9

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:56:00+01:00
A)
∫x+2y=-2
∫2x-1=1

∫x=-2-2y
∫2(2-2y)-1=1

∫x=-2-2y
∫4-4y-1=1

∫x=-2-2y
∫2=4y/:4

∫x=-2-2y
∫0,5=y

b) ∫ x+4y=-2
∫ 3x-8y=10
∫x=-2-2 x 0,5
∫0,5=y

∫ x=-3
∫y=0,5

b)
∫ x+4y=-2
∫ 3x-8y=10

∫x=-2-4y
∫3(-2-4y)-8y=10

∫x=-2-4y
∫-6-12y-8y=10

∫x=-2-4y
∫-20y=16/:-20

∫x=-2-4y
∫y=-⅘

c)
∫ x-2y=3
∫ -2x+y=0

∫x=3+2y
∫-2(3+2y)+y=0

∫x=3+2y
∫-6-4y+y=0

∫x=3+2y
∫3y=6/:3

∫x=3+2y
∫y=2

∫x=3+4
∫y=2

∫x=7
∫y=2

d)
∫ 2x+y=9/ x 5
∫ 5x-4y=3/ x (-2)

∫10x+5y=45
∫-10x+8y=-6

5y+8y=45-6
13y=39/:13
y= 13

10x+5x13=45
10x=45-65
10x=-20/:10
x= -2

e)
∫ 3x-2y=5/ x (-2)
∫ 2x-y=4/ x 3

∫-6x+4y=-10
∫6x-3y=12

4y-3y=12-10
y=2

3x-2x2=5
3x=9/:3
x=3

f)
∫ 2x+9y=-9/x3
∫ -3x+3y=8/x(2)

∫6x+27y=-27
∫-6x+6y=16

27y+6y=-27+16
33y=-11/:33
y= -⅓

6x+27 x ⅓ = -27
6x=-18/:6
x=-3

g)
∫ 2x+3y=4/x4
∫ 8x-5y=-1/x(-1)

∫ 8x+12y=16
∫ -8x+5y=1

12y+5y=16+1
17y=17/:17
y=1

2x+3y=4
2x=4-3
2x=1/:2
x=0,5

h)
∫ x-y=0
∫ x+y+z=4
∫ x+2y+3z=9

∫ y=0-x
∫ z=4-x-y
∫ x=9-2y-3z

∫ y=0-x
∫ z=4-x-0-x
∫ x=9-2(0-x)-3(4-x-0-x)

∫ y=0-x
∫ z=4-x-0-x
∫ x=9-0+2x-12+3x+0+3x

∫ y=0-x
∫ z=4-x-0-x
∫ -9+12=-x+2x+3x+3x

∫ y=0-x
∫ z=4-x-0-x
∫ 3=9x/:9

∫ y=0-x
∫ z=4-x-0-x
∫ x=⅓

∫ y=-⅓
∫ z=4-⅓-⅓
∫ x=⅓

∫ y=-⅓
∫ z=3⅓
∫ x=⅓