Podczas wycieczki szkolnej nauczyciel matmy polecił swoim uczniom rozwiązać zadanie trasa naszej wycieczki wyrażona w kilometrach jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 240 i 300 oblicz w jakim czasie pokonamy tę trase jeżeli autokar jedzie z prędkością 80 km/h?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T15:43:38+01:00
NWW (300 240) = 60 <- ilość kilometrów
60/80 h <- czas na przejechanie pozostałej trasy
3/4 h = 45 min
Odp. 45 min.
3 3 3