Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:51:52+01:00
W I triumwiracie w 60 r pne brał udział Gnejusz Pompejusz, Marek Licyniusz Krassus, Gajusz Juliusz Cezar. W 59rpne Cezar został konsulem. Po kadencji rozpoczął podboje Galii Zaalpejskiej, a w 53rpne Krassus zginął w czasie walk z Partami i tym samym pozostało ich dwóch. Triumwirat sie rozpadł. A pomiędzy Pompejuszem a Cezarem doszło do wojny. Cezar przeszedł przez Robikon (rzekę) i wypowiedział słowa (49r pne) "Alea iacta est" - 'Kości zostały rzucone". Cezar opanował Italię, pobił wojska Pompejusza w Hiszpanii i Grecji (bitwa pod Farsalos 48 r pne).
Gajusz Juliusz Cezar zmarł 15 marca 44 r pne. W czasie Id marcowych, kiedy to jego rządy wzbudziły niechęć arystokracji, która wraz z Markiem Juliuszem Brutusem i Gajuszem Longinusem uknuła przeciw niemu spisek. Został zabity nożami.
6 4 6