1.Uzupełnij zdania, wstawiając wybrane określenia w odpowiedniej formie.

zastawki, limfa, chłonka, otwarty, zamknięty, krwionośny, osocze, mięśnie.

Układ limfatyczny jest układem ... . W jego naczyniach płynie ... zwana ... . Jej skład jest bardzo podobny do ... , dodatkowo zawiera ona limfocyty i zbędne produkty przemiany materii wydalone przez komórki. W naczyniach układu limfatycznego znajdują się ... , które zapewniają przepływ płynu w jednym kierunku. Ruch płynu wywołany jest skurczami ... przylegających do naczyń układu limfatycznego. Układ limfatyczny, podobnie jak układ ... , bierze udział w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T14:47:41+01:00
Otwartym, limfa, chlonka, osocza, zastawki miesni, krwionosny
108 4 108