Zad.1
Ciało skorupiaków ochrania ...., a ciało małży .....
Do poruszania się skorupiaków służą ...., których odcinki są połączone ....
Małże mogą poruszać się za pomocą .....
Skorupiaki i małżę oddychają za pomocą .....

Zad.2
Jest tabelka składająca się z kolumn: pływające, kroczące, osiadłe i pełzające. Trzeba dokonać klasyfikacji zwierząt ze względu na ich poruszanie. Zwierzęta są taki: homary, pąkle, ośmiornice, ukwiały, kraby, ostrygi, krewetki, gąbki, płaszczki, ślimaki, flądry.

Zad.3 Do każdego określenia dopisz nazwę zwierzęcia lub grupy bezkręgowców występujących w strefie dennej.

Oddychają za pomocą skrzeli tlenem rozpuszczonym w wodzie -......
Wśród nich są olbrzymy dorastające do 90 cm - ......
Stanowią pokarm dla ryb - ......
Wyłapują z wody różne szczątki i drobne organizmy - .....
Mają znaczny udział w oczyszczaniu wody -.......
Poławiane są do celów konsumpcyjnych -......

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:05:23+01:00
Zad.1
panceerz, muszla, odnóża kroczne, stawami, nogi, skrzeli.
zad.2
pływające:flądra, osmiornica, plaszczka,krewetka.
kroczące:kraby, homar.
osiadłe:ostrygi, gąbki, ukwiały, pąkle.
pełzające:ślimaki.
zad3.
ryby,
skorupiaki
mięczaki, skorupiaki
małże
małże
skorupiaki, ryby
22 4 22
2010-01-12T17:11:08+01:00
Zad1
pancerz, muszla, odnóża kroczne, stawami, nogi, skrzeli
zad2
pływające: ośmiornica, płaszczka, flądra, krewetka
osiadłe: gąbki, ukwiały, ostrygi, pąkle
zad3
- ryby
- skorupiaki
- mięczaki, skorupiaki
- małże
- małże
- skorupiaki,ryby
:))
10 2 10