Skreśli zdania fałszywe i napisz je poprawnie.

Przemysł na ziemiach polskich rozwijał się w ośrodkach Warszawa Łódź i okolice Górny Śląsk.

Jedyny polski uniwersytet w drugiej połowie XIX w. znajdował sie w warszawie.

Przejawem postepu w rolnictwie zaboru pruskiego było stosowanie trójpolówki.

Władze rosyjskie zakazywały robotnikom tworzenia własnych organizacji brutalnie tłumiły wszelkie próby strajków i demonstracji.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T16:13:09+01:00
1. ok
2.Dwa polskie uniwesytety znajdowały się w Krakowie i we Lwowie
3. Płodozmian zamiast trójpolówki
4. ok