1.Zapisz w najprostszej postaci:
a)3a² * 6a przez 6
b)12y * (-4y) przez -4
c)8x * 10y * 2k przez ½

2.Uporządkuj jednomiany.
a) 4a * 5b
b) -3x * ⅓x
c) -x * (-2x)
d) ½y *3t * 2y
e) -xy * (-xy)
f) -3ab * (-6b)

3.Zapisz w jak najprostszej postaci:
a)2x * (-3y) przez -2
b)6p * 2q przez 4
c)0,5ab * (-a) przez ¼
d)2y * 3ty * o,6t przez 0,1

DAJE 5/5

1

Odpowiedzi

2010-01-12T16:18:25+01:00
Zad.1
a)0,5a²∧a= 0,5a³
b)-3y∧y=-3y²
c)4x∧5y∧k=20kxy

zad.2
a)20ab
b)-x²
c)2x²
d)3ty²
e)-x²y²
f)18ab²

zad.3
a)-x∧1½y=-1½xy
b)1½p∧½=¾
c)2ab∧(-4a)=-8a²b
d)20y∧30ty∧0,06t=36t²y²
20 4 20