Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj,co Lars sądzi o Julii.

1.nicht fleiBig na 4 litery
2.nicht schlank na 4 litery
3.nicht alt na 4 litery
4.nicht klug na 4 litery
5.nicht groB na5 liter
6.nicht laut na 5 liter
7.nicht traurig na 6 liter
8.nicht weiB na 7 liter

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:10:43+01:00
1. faul (tego nie jestem pewna) faul to leniwy
2. dick
3. jung
4.dumm/blöd (zobacz ktore pasuje obydwa znacza to samo)
5.klein
6.leise
7.lustig
8.schwarz
171 4 171