A) Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
b) Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
c) Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?
Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym ( zapisz je ), wyniki podaj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:39:38+01:00
A)
masa roztworu mr =16kg bo 14kg+2kg=16kg
masa subst. ms=2kg

podstawiamy do wzoru na stezenie procentowe
Cp=ms/ mr *100%
Cp=2kg / 16 kg * 100% (skrocily sie kilogramy)
Cp=1/8 * 100% (skrocilismy 2 i 16 przez 2)
Cp=12,50%

b)
stezenie procentowe Cp=9%
masa roztworu mr=30dag
przeksztalcamy wzor na Cp

Cp=ms / mr * 100% /*mr
Cp* mr= ms *100% / dzielimy 100%

Cp * mr / 100%= ms

podstawiamy:
9%*30dag / 100%=ms (skreslamy po jednym zerze w 30 i 100 i skracaja suie procenty)
wychodzi
27/10 dag = 2,7 dag

c)
stezenie procentowe Cp=15%
masa substancji ms=20g

Cp= ms/mr *100% / *mr
Cp*mr=ms * 100% / dzielimy przez Cp
mr=ms*100% /Cp

mr=20g*100%/ 15% (skraca sie jednostka% i skracasz 20 i 15 przez 5)
mr= 4g*100/ 3
mr=400g/3
mr=133,33g