Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-12T15:10:16+01:00
Jestem mężczyzną (jestem kobietą).
Jestem stworzony jako mężczyzna (stworzona jako kobieta).

Jestem powołany jako mężczyzna (powołana jako kobieta).

Jestem człowiekiem jako mężczyzna (człowiekiem jako kobieta). Toteż akceptuję siebie jako mężczyzna (siebie jako kobieta).

Panie! Nieraz wołam do Ciebie: "Spraw abym przejrzał"

Dziś proszę Cię, pomóż mi oderwać się od podejrzliwego i bojaźliwego odnoszenia się do tego, co płciowe, u siebie i u innych, abym całkowicie zawierzył Tobie.

To Ty chcesz mnie mieć całego - mnie również jako istotę płciową: mnie jako chłopca, dziewczynę; jako mężczyznę, jako kobietę.

Gdy tak wielu odchodzi od Ciebie sterroryzowanych przez własną płciowość, pomóż mi Panie uwolnić się od bojaźni podejrzliwości i lęku jako od sprzymierzeńców zła.

Ufam Ci jako memu Stwórcy. Skoro uczyniłeś mnie istotą płciową, dobrze to uczyniłeś.

Nie zamierzam ulegać pokusie, że człowiekiem rządzi izolowana zmysłowość, że człowiek jest wobec niej bezsilny.

Zamiast trwożliwie bronić się przed pokusami, które rodzi bierność, spraw abym rozwinął aktywność w realizowaniu dobra, z pełnym zaangażowaniem tego, co płciowe we mnie.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:16:34+01:00
Proszę cię boże o dar czystego życia,bu miała mniej grzechów na sumieniu,i żebyś wybaczył mi wszystkie popełnione winy.
koniec.
=)