3. Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
a) Cu + O2= Cu2O j) N2O3 + H2O =HNO2
b) Al. + O2=Al2O3 k) Fe2O3 + H2= Fe + H2O
c) H2 + N2 =NH3 l) SO2 + O2= SO3
d) K + Cl =2 KCl ł) NH3 + O2 =N2 + H2O
e) CuO + C= Cu + CO2 m) CO + O2= CO2
f) H2 +Cl2= HCl n) Cu2O =Cu + CO2
g) N2O= N2 + O2 o) Na + Cl2 =NaCl
h) CH4 + O2= CO2 + H2O p) Fe + Cl2 =FeCL3
i) Pb + O2 =PbO

1

Odpowiedzi

2012-11-13T09:40:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 a) 4Cu + O2 ---> 2Cu2O
 b) 4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
 c) 3H2 + N2 ---> 2NH3
 d) 2K + Cl2 ---> 2KCl
 e) 2CuO + C ---> 2Cu + CO2 
 f) H2 + Cl2 ---> 2HCl
 g) 2N2O ---> 2N2 + O2
 h) CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O
 i) 2Pb + O2 ---> 2PbO

 j) N2O3 + H2O ---> 2HNO2
 k) Fe2O3 + 3H2 ---> 2Fe + 3H2O
 l) 2SO2 + O2 ---> 2SO3
 ł) 4NH3 + 3O2 ---> 2N2 + 6H2O
 m) 2CO + O2 ---> 2CO2
 n) 2Cu2O + C ---> 4Cu + CO2
 o) 2Na + Cl2 ---> 2NaCl
 p) 2Fe + 3Cl2 ---> 2FeCl3