1. Oblicz ile gramów wapnia zawarte jest w 2 kg wody wapiennej o stężeniu 0,15% używanej do wykrywania dwutlenku węgla.
2. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez:
a) rozpuszczenie 10g NaOH w 40g wody
b)wprowadzenie 11,5 g sodu do 200g
c) zmieszanie 1 roztoworu z 2 roztworem.


Prosze rozwiążcie jak najszybciej.. bardzo potrzebne na jutro :)

1

Odpowiedzi

2010-01-12T16:02:05+01:00
1. tabelka:
woda wapienna = wapień + woda
masa 2kg xkg (2-x)kg
stęż. % 0,15 100 0

mnożymy: 2kg * 0,15% = xkg* 100% + (2-x)kg * 0%
więc: 2 kg * 15/100 = 100x
30/100kg = 100x
30kg = 100.00 x
zamieniamy na gramy: 30 000g = 100.00x
więc x=3g

a) ms- masa substancji , mr - masa roztworu, Cp - stężenie procentowe
Cp = ms*100%/mr
Cp = 10*100%/50
Cp = 20 %
b) ta sama metoda, co w "a"
Cp = 11,5 * 100 % / 211,5
Cp= ok.5,4 %
c) tabelka:
1 roztwój + 2 roztwór = szukany roztwór
masa 50g 211,5g 261,5g
stęż.% 20 5,4 x
50*20% + 211,5 * 5,4% = 261,5 * x %
x = ok. 8,2 %