Rozwiąż zadania układem równań i sporządz tabelkę

1 suma dwóch liczb wynosi 327. Znajdz te liczby wiedzac że jedna z nich jest o 5 większa od drugiej.

2. Cena kilograma gruszek jest o 75% wyższa od ceny kilograma jabłek. Za 5 kg jabłek i 2 kg gruszek zapłacono 17 zł. Ile kosztował kilogram jabłek?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T15:30:18+01:00