Podaj Odpowiedzi:
1.Pracownik za pracę zleconą otrzymał wynagrodzenie brutto 899,96zł. Korzystając z poniższych informacji ,wskaż wartość zaliczki ,którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego:

*koszty uzyskania przychodu = 99,96zł
*wynagrodzenie brutto -koszty uzyskana przychodu=
podstawa opodatkowania podstawa opodatkowania x 20%
=podatek dochodowy.

A)200zł
B)180zł
C)160zł
D)140
(przy tym zadaniu moglibyście tak napisać jak to liczyliście;) )


2.Kto i w jakiej wysokości wypłaci świadczenie pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę ,który był chory na grypę i przebywał na zwolnieniu lekarskim 10dni?

A)Pracodawca , 20% wynagrodzenia
B)ZUS,80% wynagrodzenia
C)Pracodawca,100% wynagrodzenia
D)ZUS,100% wynagrodzenia


3.Z powodu likwidacji jednego wydziału produkcyjnego rozwiązano umowę o pracę z 10 pracownikami. Pracodawca musi wydać niezwłocznie każdemu z nich:

A)świadectwo pracy
B)pisemne referencje
C)umowę o pracę
D)uzasadnienie przyczyny zwolnienia.


4.Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ,w sytuacji gdy pracodawca

A)Nie przeniósł go na inne stanowisko pracy pomimo przedstawienia stosowanego orzeczenia lekarskiego.
B)Nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikację zawodowe na jego stanowisku pracy.
C)Nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w żadnym przez niego terminie
D) Nie przyznał mu premii


5.Zaznacz , kiedy pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia:
A)Pracownik często się spóźnia
B)Pracownik został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu , zanęcanie się nad rodziną.
C)Kierowca autobusu stracił prawo jazdy , gdy kontrola policyjna stwierdziła ,iż hamulce autobusu nie spełniają wymagań technicznych.
D)Dwaj pracownicy zostali po pracy w biurze i uczcili narodziny syna jednego z nich butelką wina.

1

Odpowiedzi

2010-01-13T17:59:22+01:00
Zad.1
899,96-99,96=800
800x20%=160
czyli podatek 160 zł odp.C
zad.2
B
zad.3
A
zad.4
A
zad.5
D

pozdrawiam :)