Zad.1.
Sól 1 + sól 2 ----> sól 3 (szczałka na dół) + sól 4 napisać reakcje w postaci jonowej i jonowej skróconej.

A) ZnBr2 + Na2S ----> ........+.......
..........................................
..........................................
B) AgNO3 + K3PO4 ----->..........+..........
...................................................
....................................................

C) NiCl2 + MgSO3 ------->........+............
...................................................
....................................................

Zad.2.
Napisz te rónania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.

Sól 1 + kwas 1 ----------> sól 2 (strzałka na dół) + kwas 2
A)........+..........--------> Cu (szczałka na dół) + HCL
................................................................
................................................................

B) FeCL3 + H3PO4------>............+.................
............................................................
.............................................................

Zad.3.
Napisz te rónania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.
Sól 1 + zasada 1 ----------> sól 2 (strzałka na dół) + zasada 2

A)........+...........-------> CaSO3 (szczałka na dół) + KOH
.....................................................................
.....................................................................

B).........+..........---------->Sr3(PO4)2 (szczałka na dół) + KOH
............................................................................
............................................................................

Proszę o pomoc:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:11:32+01:00
1) ZnBr2 + Na2S -> ZnS strz w dol + 2NaBr
Zn2+ + 2Br- +2Na+ + S2- -> ZnS strz w dol + 2Na+ + 2Br-
Zn2+ + S2- -> ZnS strz w dol

3AgNO3 + K3PO4 -> Ag3PO4 strz w dol + 3KNO3
3Ag+ + 3NO3- + 3K+ + PO43- -> Ag3PO4 strz w dol + 3K+ + 3NO3-
3Ag+ + PO43- -> Ag3PO4 strz w dol

NiCl2 + MgSO3 -> NiSO3 strz w dol + MgCl2
Ni2+ + 2Cl- + Mg2+ + SO32- -> NiSO3 strz w dol + Mg2+ + 2Cl-
Ni2+ + SO32- -> NiSO3 strz w dol

2) CuCl2 + H2S -> CuS strz w dol + 2HCl
Cu2+ + 2Cl- + 2H+ + S2- -> CuS strz w dol + 2H+ + Cl-
Cu2+ + S2- -> CuS strz w dol

FeCL3 + H3PO4 ->FePO4 strz w dol + 3HCl
Fe3+ + 3Cl- + 3H+ + PO43- -> FePO4 strz w dol + 3H+ + 3Cl-
Fe3+ + PO43- -> FePO4 strz w dol

3) K2SO3 + Ca(OH)2 -> CaSO3 strz w dol + 2KOH
2K+ + SO32- + Ca2+ + 2OH- -> CaSO3 strz w dol + 2K+ + 2OH-
Ca2+ + SO32- -> CaSO3 strz w dol

2K3PO4 + 3Sr(OH)2 -> Sr3(PO4)2 strz w dol + 6KOH
6K+ + 2PO43- + 3Sr2+ + 6OH- -> Sr3(PO4)2 strz w dol + 6K+ + 6OH-
3Sr2+ + 2PO43- -> Sr3(PO4)2 strz w dol
20 3 20