Wykonaj polecenia :
1.Napisz, kto przed powstaniem bibliotek posiadał największe księgozbiory.
2.Odpowiedz jak siedemnastowieczne wojny wpłynęły na stan polskich księgozbiorów.
3.Wyjaśnij,jaką rolę w tworzeniu polskich księgozbiorów miała Komisja Edukacji Narodowej.
4.Odpowiedz kto był założycielem pierwszej polskiej biblioteki narodowej.

1

Odpowiedzi

2013-01-05T15:27:37+01:00

1. Największe księgozbiory posiadli polscy królowie i magnaci

2.Podczas wojen siedemnastowiecznych zniszczeniu uległa większa część polskich księgozbiorów

3.Komisja Edukacji Narodowej zaczeła zakładać czytelnie.

4.Pierwszymi założycielami polskiej biblioteki byli Andrzej i Józef Załuscy

 

45 4 45