Hej, mam kilka zadań z chemii, z którymi sobie nie radzę.

* Sól M (NH4)2(SO4)2 * 6 H2O zawiera 14,3% metalu M. Jaki to metal?
** Oblicz masę cząsteczkową soli CaCl2 * 5H2O
*** Oblicz masę 0,5m ³ azotu odmierzonego w warunkach normalnych?
**** Jaką objętosc zajmuje w warunkach normalnych 0,2 mola tlenku węgla II ?

Z góry wielkie dzięki!

1

Odpowiedzi

2010-01-12T15:43:13+01:00
1, Metalem tym będzie Fe czyli żelazo
Zadanie 100%- 14,3%= 85.7%
masa (NH4)2(SO4)2 * 6 H2O= 336g
masa M =?
(NH4)2(SO4)2 * 6 H2O -------- 336g
85,7% --------- 336g
14,3 ----------- x
x= 56g
2, 200
3, 625g
4, 1 mol Co ---------- 28g
0,2 mola ---------- X
X=5,6 g
1 5 1