1.Zeszyt i ołówek kosztuja 2zł 75 gr.Zeszyt jest droższy od ołówka o 95 gr.Ile koszuje zeszyt,a ile ołówek ?
wiem tyle ,że :
x-cena ołówka
x+ 0,75 - cena zeszytu
x+x+0,95 = 2,75 i niewiem jak to obliczyć !

2.
napisze tylko pytanie . Ile osób uczestniczyło w każdej z wycieczek ?
1 wycieczka - x
2 wycieczka - 3x
x+3x=168
jak to obliczyć ?

3.
Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044 znajdz te liczby
WIEM TYLE :
że liczba parzysta to 2n
1 liczba 2n
2 liczba 2n+2
3 liczba (2n+2)+2=2n+4
2n+2n+2+2n+4=4044 jak to obliczyć .
2 sposób x+x+2+x+4 = 4044 jak to obliczyć

4. x+114,9 + x = 430,7 jak to obliczyć .

i do wszystkich trzeba zrobić sprawdzenie .!

2

Odpowiedzi

2010-01-12T15:35:09+01:00
Zadanie 1
x+x+0,95 = 2,75
2X=2,75-0,95
2X=1,8
X=0,9- CENA OLOWKA
CENA ZESZYTU- X+0,75= 0.9 +0,75=1,65
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:52:22+01:00
2.
1 wycieczka - x=42
2 wycieczka - 3x=42x3=126
x+3x=168
4x=168 /:4
x=42
sprawdzenie:
42+3x42=168
42+126=168
168=168
L=P

4.
x+114,9 + x = 430,7
2x=430,7-114,9
2x=315,8
20x=315,8 /:20
x=157,9

sprawdzenie:
157,9+114,9+157,9+430,7
272,8+157,9=430,7
430,7=430,7
L=P